Et urbant landbruksareal i Tromsø bys grønne lunge

Hvem er vi?

Holt Økopark er et gårds- og parkanlegg, et regionalt kompetansesenter og en opplæringsarena. Stiftelsen drives på ideell basis, og har som formål å utvikle og drive Holt Økopark. Vi tilbyr praktisk kunnskapsformidling innen arktisk jord- og naturbruk. Og vi har som mål å utvikle særlig barn og unge til aktive og samfunnsengasjerte mennesker med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.»

Vår Historie

Holt Økopark ble stiftet som Holt 4H læringstun i 2011, og har siden økt i omfang i takt med behovet for utvidelse og gleden med å produsere egen mat. Vi skjøtter i dag området etter økologiske  prinsipper og har i sesongen godt besøk av parsellister, andre dyrkere, birøktere, naboer, og  besøkende. Stiftelsen skiftet navn i 2022, og har revidert vedtektene til dagens utgave. I desember 2022 tegnet stiftelsen kontrakt med UNN eiendom om leie av våningshuset med mer på  Åsgård, og arbeidet med å samle stiftelsen og utvikling av Åsgårdtunet er i gang.

Samarbeidspartnere

Arrangementskalender